Gri pasaportta skandal üstüne skandal

Gri pasaport skandalına karışan ve haklarında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2021 yılında ‘pasaport mevzuatına aykırı olarak hizmet damgalı pasaport temin ettikleri’ gerekçesiyle AKP’li Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’a ve Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım’a soruşturma izni verilmişti.

AKP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında yapılan ön incelemeyle ilgili Danıştay 1. Dairesi, soruşturmayı yürüten müfettişlerin tek bir ön inceleme yapmalarını usulsüz olduğunu ve iki ayrı belediyeyi ilgilendiren eylemler nedeniyle belediyelerin ayrı ayrı incelenmesini istedi.

AKP’li Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım (solda) ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat

ARICAK 38, BASKİL 71 KİŞİ GÖNDERMİŞTİ

Gri pasaport skandalına Elazığ’ın AKP’li Arıcak ve Baskil belediyelerinin dernekler aracılığıyla bazı kişileri Almanya’ya gönderdiği, Arıcak Belediyesi’nin Almanya’nın Bremen kentine 38 kişi, Baskil Belediyesi’nin ise Almanya’nın Hamburg kentine 71 kişi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

USULE AYKIRILIKLAR OLDUĞU HALDE YETKİLİ MERCİ KARARI VERİLMEMİŞ

Gri pasaport olayıyla ilgili AKP’li belediyelerin hukuka ve usule aykırılıklar ortaya konulduğu halde, bu eylemlerle ilgili olarak ilgililer için soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine dair yetkili merci kararı verilmediğinin tespit edildiği belirtilen kararda şu ifadeler kullanıldı;

“Baskil’de ikamet etmeyen, belediyeyle bağı olmayan kişilerin belediye vasıtasıyla yurtdışına çıkışını sağlamak amacıyla Baskil Belediye Başkanı ile dernek başkanı arasında 3.9.2020 tarihli protokolü imzalamak”, “mevzuata ve usule aykırı işlemlerle resmi bir görevi olmayan, pek çoğu Baskil’de ikamet etmeyen kişilerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmesi ve adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi için Elazığ Valiliğinden talepte bulunmak ve 28.9.2020, 2-3-4-5-6- 7/10/2020 tarihli hizmet damgalı pasaport talep formlarını imzalamak” ve “Belediye Başkanlığı ile Dernek arasında 3.9.2020 tarihinde protokol imzalandığı halde, “yurtdışı-Almanya-görevlendirme” gündemiyle geriye dönük olarak Belediye Başkanlığının 31.8.2020 tarih ve 486 sayılı yazısını düzenlemek” eylemleri ile Arıcak Belediye görevlileri yönünden “kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunmayan derneklerle ancak en büyük mülki idare amirinin izniyle ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebileceği, bu projeler de belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarıyla ilgili olabileceği halde, mevzuata aykırı olarak ve pek çoğu Arıcak’ta ikamet etmeyen, belediyeyle bağı olmayan kişilerin belediye vasıtasıyla yurt dışına çıkışını sağlamak amacıyla Arıcak Belediye Başkanı ile  dernek başkanı arasındaki 27.10.2020 tarihli protokolü imzalamak” ve “mevzuata ve usule aykırı iş ve işlemlerle resmi bir görevi olmayan, pek çoğu Arıcak’ta ikamet etmeyen kişilerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmesi ve adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi için Elazığ Valiliğinden talepte bulunmak ve 13.11.2020 tarihli hizmet damgalı pasaport talep formlarını imzalamak” eylemleriyle ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu halde, bu eylemlerle illiyet bağı bulunanların açıkça belirtilmediği, söz konusu eylemlerle ilgili hukuka ve usule aykırılıklar ortaya konulduğu halde, bu eylemlerle ilgili olarak ilgililer için soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine dair yetkili merci kararı verilmediği anlaşılmıştır.”

“AYRI AYRI ÖN İNCELEME YAPILMALI”

Danıştay Birinci Dairesi, Baskil Belediye Başkanı ve belediye görevlileri ile Arıcak Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında aynı ön inceleme kapsamında inceleme yapıldığını, farklı belediyelerle ilgili eylemlerin ve belediye görevlilerinin tek bir ön inceleme kapsamında incelenmesinin ve tek bir yetkili merci kararıyla ön incelemenin sonuçlandırılmasının usule uygun olmadığına dikkat çekerek, “İsnat edilen eylemlerde, adı geçenlerin usulsüz yurtdışı görevlendirme iş ve işlemlerini yürütmekten sorumlu tutulduğu görülmekle birlikte, bu iş ve işlemlerin neler olduğu, ilgililerin hangi usulsüz iş ve işlemlerden, hangi nedenlerle sorumlu bulundukları hususlarının ortaya konulmadığı saptanmıştır. İsnat edilen eylemler bakımından Baskil Belediyesi ve Arıcak Belediyesi görevlileri hakkında ayrı ayrı ön inceleme emri verilmesi ve ön inceleme yapılması, eksiklikler giderilerek yeniden yapılacak ön inceleme üzerine her bir belediye yönünden ön inceleme raporu hazırlanması, yetkili merci tarafından da her iki belediye görevlileri yönünden ayrı ayrı soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin karar verilmesine oybirliğiyle karar verildi” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x